X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

شایددور .... شاید نزدیک ....

فاصله ای نیست بین قلب هایی که برای هم می تپند

جووون...ببین کف کن ...

Safe6344349089221.jpg

 

 

احوالپرسی اقا پسرا هنگام دیدن رفقاشون!!!! 

 

و 

عدم توانایی کنترل هیجانات.... 

بدلیل دلتنگی بیش از حد

 

 

 

 

 

 

 

 

Safe6344349089241.jpg

عکس/ بزن قدش هیلاری! 

Safe6344340061401.jpg

کلینتون و داووداوغلو وزرای خارجه آمریکا و ترکیه در حاشیه اجلاس لیبی در ابوطبی: بزن قدش دادا..