شایددور .... شاید نزدیک ....

فاصله ای نیست بین قلب هایی که برای هم می تپند

خودت قضاوت کن عزیزم کدوم وی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنیدبرخی تفاوت‌های و زنان (فمنیستی) تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنیدخانم‌ها و آقایون در شرایط مختلف چه می‌کنند؟تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

هنگام عبور از خیابانتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید


خانم‌ها
سمت راست را نگاه می‌کنند.
سمت چپ را نگاه می‌کنند.
از خیابان رد می‌شوند.


آقایان
سمت راست را نگاه می‌کنند، ماشین می‌آید.
فاصله ماشین با خودشان را با چشم اندازه می‌گیرند و چون همگی راننده‌های قابلی هستند با سرعت وارد خیابان می‌شوند.
راننده به شدت ترمز می‌کند.
مرتیکه مگه کوری؟ (راننده می‌گوید)
در حالی که از روی میلیه‌های وسط خیابان می‌پرد می‌گوید: کور خودتی گاری چی!
بدون اینکه سمت چپ را نگاه کند می‌دود آن سمت خیابان.
هنوز هم صدای بوق ماشین‌هایی که به خاطر این آقا ترمز کرده‌اند به گوش می‌رسد..
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید
هنگام رانندگیتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید
خانم‌ها
بنزین را چک می‌کنند.
روغن ماشین را چک می‌کنند.
ترمز دستی را پایین می‌کشند.
با سرعت مطمئنه حرکت می‌کنند.
پشت چراغ قرمزها می‌ایستند.
به عابر پیاده احترام می‌گذارند.


آقایان
وسط راه بنزین تمام می‌کنند.
وقتی دود از لاستیک‌هایشان بلند شد به یاد می‌آورند که ترمز دستی را نکشیده‌اند.
چراغ قرمز را مهمترین معضل اتلاف وقت و عمر می‌دانند.
عابر پیاده موجودی مزاحم و مختل کننده عبور و مرور است.
و از همه مهمتر: بوق مهمترین اختراع بشر بعد از برق به حساب می‌آید.

هنگام صرف غذا


خانم‌ها
مرتب پشت میز می‌نشینند.
مقدار کمی غذا می‌کشند.
به آرامی غذا می‌خورند.
تنها نوک قاشق را در دهان می‌کنند.


آقایان
تا جایی که بشقاب جا دارد غذا می‌کشند.
به سرعت غذا را می‌بلعند، در حالی که قاشق را تا دسته در دهان می‌کنند.
صدای برخورد قاشق با دندانهایشان موسیقی گوش نوازی است.
بعد از دو بار پر کردن بشقاب، بلاخره کمی سیر می‌شوند.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید
هنگام مهمانی رفتن

خانم‌ها
لباس نو می‌خرند.
به دقت حمام می‌کنند. لباسهایشان را اتو می‌کنند.
با دقت آرایش می‌کنند.
بهترین عطر را استفاده می‌کنند.
و بالاخره رضایت می‌دهند که خوشگلند!
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

آقایان
از یک ساعت قبل حاضرند و الان بر روی مبل خوابشان برده

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنیددر پایان یک روز خسته کنندهتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید


خانم‌ها
بعد از اینکه ظرفها را شستند.
آشپزخانه را تی می‌کشند.
غذای فردا را در یخچال می‌گذارند.
کمی مطالعه می‌کنند.
می‌خوابند.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

آقایان
بعد از اینکه شام خوردند چای می‌خورند.
کمی با چشمهای خواب آلود تلویزیون را نگاه می‌کنند.
بعد از اینکه دو سه بار کنترل تلویزیون را دستشان به زمین افتاد.
تلویزیون را خاموش کرده و به سمت رختخواب می‌روند و بدون آنکه روتختی را بردارند می‌خوابند.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید