شایددور .... شاید نزدیک ....

فاصله ای نیست بین قلب هایی که برای هم می تپند

سیر تکاملی پسر ها

 خدمات وبلاگ نویسان جوان              www.zibasazi.bahar-20.com


1-تا دیروز می گفتن دوست دختر امروز می گن داف.

2-تا دیروز موهاشونو با ژل سیخ می کردن امروز با اندوگراف.

3-تا دیروز ابروهاشونو بر می داشتن امروز تاتو می کنن.

4-تا دیروز سقز می ترکوندن امروز اکس می ترکونن.

5-تا دیروز آشغال دم در می ذاشتن امروز خودشونم با اشغالا وا یمیسن دم در.

6-تا دیروز ساعت  1 می خوابیدن امروز اصلا شبا خونه نمی یان که بخوابن(کارتن

خواب می شن)

7-تا دیروز مرطوب کننده ی گل پسند می زدن امروز کرم

پودرساویز !!!!!                                                        

8-تا دیروز عطر کبرا می زدن امروز noxa می زنن

 9-تا دیروز دخترا رو سوار می کردن امروز به دخترا سواری می دن!

10-تا دیروز واسه سگشون قلاده می خریدن امروز واسه....

11-تا دیروز ریش آیت اللهی می ذاشتن امروز ریش بزی.

12-تا دیروز آتاری بازی می کردن امروز دختر بازی می کنن (همیشه هم

Game Over می شن)

13-تا دیروز با درو دیوار عکس می نداختن امروز با درو داف !