شایددور .... شاید نزدیک ....

فاصله ای نیست بین قلب هایی که برای هم می تپند

 

<< نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان آرامش بخش قلبهاست >>

تفکر انسان مانند چتر نجات است هنگامی کاراست که باز باشد.

موفقیت یعنی آنچه را می خواهید به دست آورید و شادمانی یعنی از آنچه که به دست آورده اید لذت ببرید.

هیچ کس نمی تواند بدون رضایت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد.

مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصمیم می گیرند.

همیشه قطعی ترین راه برای موفقیت این است که یک بار بیشتر تلاش کنید.

هر چه به فداکاری و خوشبختی خو بگیریم ، کامل تر و خوشبخت تر خواهیم شد.

وقتی عشق و مهارت توام با هم کار کنند انتظار یک شاهکار را داشته باشید.

شادی ها و لذات زندگی را به تعویق مینداز.

انجام کاری را که می توانی ، یا می اندیشی که می توانی، آغاز کن.

بهترین و زیباترین چیزها در جهان دیده نمی شوند آن ها بایستی در درون قلب احساس شوند.

شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی ، اما حالا که به آن دعوت شدی تا می توانی زیبا برقص.

الماس حاصل فشارهای سخت است اگر در خودتان لیاقت الماس شدن می بینید از فشارهای سخت نترسید.

سعی کن در زندگی مثل زودپز باشی یعنی در اوج جوش آوردنت سوت بزنی.

همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم.

مهربانی را وقتی دیدم که کودکی می خواست آب شور دریا را با آب نبات کوچکش شیرین کند.

هیچ وقت عشق را گدایی نکن چون معمولا چیز با ارزشی رو به گدا نمی دن.

آن چه مغز انسان تصور و باور کند به آن می رسد.

شادی توانایی لذت بردن از گذر زمان است.

اعتماد به نفس نخستین راز موفقیت است.

شادی معنا و هدف زندگی ، و همه آرزو و غایت زندگی بشریت است.

راه شادی در آسمان ها نیست ، آن را در قلب ها جستجو کن.

مهربانی کوششی است که هرگز از بین نمی رود.

 اگر نمی توانی بالا بروی سیب باش تا افتادنت اندیشه ای را بالا ببرد.

همیشه دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از شادی او و همیشه قسمتی از غم کسی باش نه دلیل غم او.

زندگی تفسیر 3 کلمه است 1: خندیدن 2: بخشیدن 3: فراموش کردن . پس  تا می توانی بخند ، ببخش و فراموش کن.
 عشق ورزیدن را از کویر بیاموز که دریا بودنش را به آفتاب بخشید.

 پیش از آن که اخم کنی کاملا مطمئن باش که هیچ چیز دیگری برای لبخند زدن وجود ندارد.
 وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد ، دلیلش آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید
 یک قلب پاک از تمام معابد و مساجد زیبای جهان زیباتر است
خوشبختی یه حس زیبا ، یه هدیه قشنگ از طرف خداوند است
 موفقیت یعنی انجام دادن ، عمل کردن ، عشق ورزیدن ، خلق کردن و تفکر
 دریای توفانی ناخدای لایق می سازد پس همیشه ممنون لحظات سخت زندگی باش

چرخ های سنگین و زنگ زده زندگی ، با دست های نامریی امید می چرخد
آدمی ساخته افکار خویش است ، فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است
پروردگارا ! آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آن چه را نمی توانم تغییر دهم ،  شهامتی که تغییر دهم آن چه را که می توانم و دانشی که تفاوت آن دو را بدانم
با اراده اگر دری را بکوبی گشاده می شود 
انسان با آرزوی خود پیش می رود
هر انسانی لبخندی از خداوند است ، تبریک به تو که زیباترین لبخند خداوندی خوشبختی درونی است نه بیرونی، و از این رو به آن چه هستیم بستگی دارد ، نه آنچه داریم در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچک تر خواهی شد
شجاعت همیشه فریاد زدن نیست ، گاهی صدای آرامی است که در انتهای روز می گوید فردا دوباره تلاش خواهم کرد
قطره آب اگر زنده نیست ، زندگی می دهد  و سرسبزی یادگار اوست
سنگی که طاقت ضربه های تیشه را ندارد لایق تندیس شدن نیست.در مقابل سختی ها مقاوم باش که وجودت شایسته تندیس شدن است

------------------------------------------

 


 

برای دفاع در مقابل انتقادی که از تو میکنند وقت تلف نکن

از افراد منفی دوری کن

به بهانه این که پولی برای فرزندانت به ارث بگذاری ناخن شکنی نکن
شرافتمند باش

از این که به دیگران بگویی چه طور کاری را انجام می دهند , اجتناب کن و در عوض به آنها بگو چه کاری باید انجام بگیرد. خواهی دید که آنها با راه حلهای خلاقشان تو را شگفت زده خواهند کرد

تمیز و آراسته باش

هرگز از به دست آوردن آن چه حقیقتا می خواهی ناامید نشو. کسی که آرزوهای بزرگ دارد بسیار قوی تر از کسی است که فقط واقعیت ها را در دست دارد

یادت نرود بالاترین نیاز عاطفی هر کس , مورد تحسین واقع شدن است

فرزندانت را ترغیب کن بعد از سن شانزده سالگی , کاری نیمه وقت پیدا کنند
متنی را که باید امضا کنی به دقت بخوان . یادت باشد که معمولا امضای بزرگ علامت دادن و امضای کوچک علامت گرفتن چیزی است
به دیگران فرصتی دوباره بده, اما نه سه باره
هرگز در هنگام خشم دست به عمل نزن
چیزهای کم اهمیت را تشخیص بده و سپس انها را نادیده بگیر
وضع و حالت خوبی داشته باش. هنرمند و با اعتماد به نفس وارد اتاق شو
هر کجا به پیش داروری و تبعیض برخوردی با آن مبارزه کن
از هر چه داری استفاده کن و نگذار در اثر بلا استفاده ماندن بپوسد
عاشق پیشه باش
بگذار دیگران بفهمند در چه مورد ایستادگی می کنی و در چه مورد استادگی نخواهی کرد

پیش از یافتن شغل تازه از شغلت استعفا نکن.

هرگز از کسی که چک حقوقت را امضا می کند انتقاد نکن. اگر از کارت راضی نیستیاستعفا کن

به طرز ارضا نشدنی ای کنجکاو باش. از کلمه های چرا زیاد استفاده کن

مردم را به قدرت قلبش اشان اندازه بگیر. نه به قدرت حساب بانگی شان

یاد بگیر چکه لوله آب دستشویی را تعمیر کنی

بهترین دوست همسرت باش
نگران نباش که مبادا نتوانی بهترین چیزها را به فرزندانت بدهی.بهترین آن چه را می توانی به آنها بده

شیر کم چربی بنوش

گوشت قرمز کم بخور

کیفیت یک محله از روی رفتار مردمی که در آن زندگی می کنند بسنج

نمک کم بخور

به کسی غبطه نخور

برای همه موجودات زنده احترام قائل باش
اتومبیلی را که امانت گرفته ای با باک پر پس بده

کاری را انتخاب کن که با ارزش های تو هماهنگی داشته باشد
هر کاری از دستت بر می آید برای کار فرمایت انجام بده . این یکی از بهترین سرمایه گذاری های عمرت خواهد بود

-----------------------------------