شایددور .... شاید نزدیک ....

فاصله ای نیست بین قلب هایی که برای هم می تپند

نانوایان هم جوش شیرین می زنند...وای به حال فرهاد...

مرد نابود می شود هنگامیکه عشقش تعبیر به شهوت می شود !

 گفتی که ما به درد هم نمی خوریم!.. اما هرگز نفهمیدی... من تو را برای دردهایم نمی خواستم ...!

ودرادامه:مردا از عشق هیچی نمیفهمن فقط دنبال همینن این تعبیر نیست واقعیته .... اگر نبود قبل از این که عشقشون رو ثابت کنن دنبال ...... نمیرفتن 

 

 
 
 


عاشقی درد بدیست، بدتر از سردردهای منوفادارى ....... خدا بیامرزدش/ صداقت....یادش گرامى /غیرت..... به احترامش یک لحظه سکوت/ معرفت.....یابنده پاداش میگیرد/عشق.....از دم قسط
ودرادامه:این فقط درمورد جنس مذکر صدق میکنه  
اگه دیدین جنس مونث روزی بی وفا "دروغگو"بی غیرت"بی معرفت"و...شده بدونین خوب کاری میکنه دمش گرم بااین مردای بی غیرته دروغگوی بی وفا باید مثل خودشون رفتارکرد تاادب شن 
  آب رفته باز آمد به رود ، اما ماهی بیچاره مرده بود 
 
ودرادامه:این حکایت مرداییه که ...هستن  وهمیشه اونا اب بازامده به رودهستن وخانوما(فرشته های روی زمین)ماهی هایی هستن که فدا میشن ولی دیگه ازین خبرا نیست حالا قراره جاشون عوض شه یعنی خودمون جاهامونو تعویض میکنیم   هرکی حرفی داره بگه.... 
 
به شرطی که منطقی باشهok