شایددور .... شاید نزدیک ....

فاصله ای نیست بین قلب هایی که برای هم می تپند

 

هنوزم تو هنوزم من

حرفای نگفته داریم

برای فتح شبستون

شعله ساز و شعله باریم

برای چی،برای کی،

همه منتظر نشستیم

وقتی از تبرک عشق

خود ما معجزه هستیم

زیر رگبار زیر آوار

سرو آزاد خم نمیشه

نرخ بازار هر چی باشه

قیمت عشق کم نمیشه

ما صدای سبز عشقیم

قامت بلند آواز

عاشقانه های دلباز

از دل ما شده آغاز

شب شکسته

گل شکفته

پشت تنهایی دیوار

قصه ی دیوار سنگی

نمی تونه بشه تکرار

کوچه هر گز نمیمیره

با تولد یه بن بست

هنوزم اون ور دیوار

تپش قلب کسی هست

زندگی رو جستجو کن

با من از عشق گفتگو کن

شعله ور شو

تازه تر شو

کهنه ها رو زیر و رو کن

فصل یخبندان گذشته

فصلی که مصیبت آورد

باید عاشق شد و با عشق

زنده بود و زندگی کرد

در تولدی دوباره

زندگی را زندگی کرد