شایددور .... شاید نزدیک ....

فاصله ای نیست بین قلب هایی که برای هم می تپند

کوتاه اما دل نشین...

ازدواج مثل اجرای نقشه ی جنگی است که اگر انسان یک مرتبه اشتباه نماید کارش تمام شده و دیگر جبران آن به هیچ صورت نمی شود .بورنز

***********************

ما سه چهارم از اصالت وجودی خود را به قیمت شبیه شدن به دیگران از دست می دهیم ...سه چهارم ... بله کم نیست ...

******************

دوستان دو گونه اند :

یکی آنان که همیشه شما را می خندانند و از ایشان خیری نخواهید دید.

دیگر آنان که عیب شما را می گویند و شما را به اندیشه وا می دارند؛ قدر ایشان را بدانید.

ابوالعلاء مُعری

******************

زندگی عبارت است از ایستادگی

ندیده ای درخت بیشتر از بوته گیاه، زندگی میکند و سنگ بیشتر از درخت ...

******************

استفن کاری می گوید: 

" پیش از آنکه بالا رفتن از نردبان موفقیت را شروع کنید، ابتدا مطمئن شوید که نردبان را به ساختمان مناسب تکیه داده اید. "

*******************

شادی امروزم رابه خاطر نادانی دیروزم از دست دادم

خداوندا نادانی امروزم را بگیر ، تا شادی های فردایم را از دست ندهم . . .

*******************

شخصیت انسانها به داشته هایشان نیست به توقعات و خواسته هایشان از زندگیست . . .

******************

کاش دهخدا می دانست

دلتنگی...اشک …. فاصله …. بی وفایی….

تعریفش فقط دو حرف است  “تـــو”

**************

تنهایی ام را با کسی قسمت نخواهم کرد

یک بار قسمت کردم ، چندین برابر شد  . . .

***********************

هرچند نمیدانم خواب هایت را با که شریک میشوی

اما هنوز شریک تمام بیخوابی های من تـویی . . .

*****************

خیلی سخته غمخوار کسی باشی که خودش بزرگترین غمت هست . . .

******************

اعتبار آدمها به حضورشان نیست

به دلهره ای است که در نبودنشان درست می کنند . . .

***********************

دیوانه ای راگفتند:چه خواهی ازخدای خویش ؟

گفت:عقل سالم خواهم تابرای عشقم دوباره دیوانه شوم . . .

******************

اگر زمانی متوجه شدی کسی به تو نیاز دارد نازت را با نیازش معامله نکن.

***************************

تنها پاسخ برای نفرت عشق است, هر چیز دیگری شما را نابود می کند. وین دایر

******************

دور باش اما نزدیک . . .
من از نزدیک بودن های دور میترسم . . .

*********************

بیخودی پرسه زدیم...صبحمان شب بشود

بیخودی حرص زدیم...سهممان کم نشود

ما خدا را با خود...سر دعوا بردیم

و قسمها خوردیم...ما به هم بد کردیم

ما به هم بد گفتیم....ما حقیقت هارا

زیر پا له کردیم....و چقدر حظ بردیم

که زرنگی کردیم....روی هر حادثه ای

حرفی از مهر زدیم...از تو من میپرسم

ما که را گول زدیم؟

**********************

شکست جزئى از کار است،آن هم جزء حتمى.شکست تمرین مفیدى ست،چون هرکس خواهان پیشرفت است باید منتظر شکست نیز باشد.

*******************

به گمانم یادت پنجره احساسم رامیکوبد،چرا که در دلم هوای دلتنگی به پاست.

.************************

درسی که پرنده میدهد پروازاست،دردرس پرنده صدهزاران راز است،

شاگردپرنده باش ازافلاک برو، که این راه زمینی همه دست انداز است

*******************

دیروز تو گذشت،دیشب تو گذشت،امروز تو هم گذشت

آیا میان این همه گذشت تو هم می گذری !

‏ *********************

آنقدر غایب میشوم شاید دل کسی برایم تنگ شود ولی افسوس که فراموش شده ام !

‏ ************************

 

حسادت نکن! … این که بعد از تو بغل گرفته ام …زانوی غـَم اســت

********************

همیشه سکوتم به معنای پیروزی تو نیست

گاهی سکوت می کنم تا بفهمی چه بی صدا باختی  . . .

*********************************

همه تفاوت ما این است: تو به خاطر نمی آوری ، من از خاطر نمی برم  . . .

******************************